1.

آسیب شناسی و فراوانی نماتود پارابرونما اسکریابینی در نشخوارکنندگان کوچک استان کرمان

دوره 14، شماره 4، دی 1396، صفحه 2325-2333
رضا خیراندیش، محمدحسین رادفر، شهرزاد عزیزی، امین مثنوی‌پور .

2.

اولین گزارش از بررسی شیوع سنگ کیسه صفرادر بزهای کشتارگاههای اطراف تهران

دوره 3، شماره 1(پیاپی 12)، فروردین 1385، صفحه 429-432
زهره خاکی؛ ایرج سهرابی حقدوست

3.

بررسی ضایعات پاتولوژیک منطقه قشری غده فوق کلیه گوسفند و بز در کشتارگاه تبریز

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 11)، دی 1384، صفحه 283-296
داریوش مهاجری؛ پژمان مرتضوی

4.

بررسی کشتارگاهی عفونت پاراتوبرکولوزی در گوسفند و بز در شهرستان اصفهان و مقایسه برخی از روشهای مختلف تشخیصی آن

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 11)، دی 1384، صفحه 317-322
علی شریف زاده؛ حسن ممتاز؛ فرهید همت زاده؛ هومن سنجابی

5.

تعیین انتشار جغرافیایی تیلریا اویسدر بزان استان تهران به روش مولکولی

دوره 13، شماره 2(پیاپی 53)، مرداد 1395، صفحه 1909-1916
مهدی خداویسی، صادق رهبری، پرویز شایان، ناصر حقوقی‌راد .

6.

مطالعه تغییرات مورفولوژیک غده فوق کلیه جنین بز در کشتارگاه تبریز

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 11)، دی 1384، صفحه 323-334
داریوش مهاجری؛ ایرج پوستی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب