1.

آزمون نظریه ذینفعان در سیاست سرمایه در گردش

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 89-98
حامد ریاضی؛ هاشم نیکومرام؛ حمیدرضا کردلوئی کردلوئی

2.

افشاء داوطلبانه در گزارشگری مالی: مروری بر نظریه ها و تحقیقات

دوره 18، شماره 1 (پیاپی68)، فروردین 1385، صفحه 33-40
رمضانعلی رویایی؛ بهمن بنی مهد

3.

بررسی اثر ساختار مالکیت بر توسعه سطح گزارشگری پایداری

دوره 11، شماره 36، فروردین 1397، صفحه 1-13
علی خوزین؛ قدرت اله طالب نیا؛ منصور گرکز؛ بهمن بنی مهد

4.

تاثیر بهره وری سرمایه انسانی بر نگهداشت وجوه نقد : آزمونی از نظریه ذینفعان

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 89-98
حامد ریاضی؛ حمیدرضا کردلوئی کردلوئی؛ هاشم نیکومرام

5.

رتبه بندی سودمندی شاخص‌های نظام راهبری در راستای نظریه ی ذینفعان

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 187-199
حدیثه درویش؛ بهمن بنی مهد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب