1.

برآورد جمعیت ول حفار غربی Ellobius lutescens با استفاده از روش های فاصله ای درشهرستان همدانر

دوره 22، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 249-261
گلنار مخفی؛ محمود کرمی؛ مرتضی نادری؛ علی اکبر یالپانیان

2.

بررسی آلودگی فلزات سنگین در محصولات گندم (آبی و دیم) در برخی مزارع کشاورزی شهرستان همدان

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، دی 1393، صفحه 205-218
بهاره لرستانی؛ زینب السادات هزاوه ئی

3.

پهنه بندی سرب، کروم، کبالت، مس و نیکل در خاک سطحی شهرستان همدان با استفاده از GISو زمین آمار

دوره 9، شماره 4(19- پیاپی30)، دی 1390، صفحه 39-48
پریسا فرزانه؛ علیرضا سفیانیان؛ فرامرز معطر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب