1.

ارائه مدل خط مشی گذاری مدیریت شبکه های اجتماعی با تاکید بر فرهنگ شهروندی

دوره 12، 2(پیاپی 42تابستان 1400)، شهریور 1400، صفحه 133-143
زمانه اباذری؛ علی محمد مزیدی شرف آبادی؛ شهناز هاشمی

2.

بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر ارتقاء فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه: شهر بوشهر)

دوره 6، شماره 4، آذر 1393، صفحه 23-36
سید محمد صادق مهدوی؛ علی عاشوری

3.

تبیین رابطه بین هویت های سه گانه فردی، اجتماعی و ملی با میزان پایبندی شهروندان به فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران در سال 1393)

دوره 6، شماره 4، آذر 1393، صفحه 71-85
محسن نیازی؛ مرتضی جعفرپور برزکی؛ الهام شفائی مقدم

4.

رابطه دوره‌های آموزشی مهارت‌های اجتماعی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با فرهنگ شهروندی (مطالعه موردی: منطقه 8 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

دوره 10، شماره 3 (پیاپی 34 - 33)، آذر 1395، صفحه 1-14
اشرف منظری؛ عباسعلی قیومی؛ اسماعیل کاووسی

5.

راهبردهای مدیریتی جهت ارتقای فرهنگ عمومی شهروندان (مورد مطالعه: محلات شهرداری منطقه سه تهران)

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، بهمن 1392، صفحه 1-14
مهدی پورقاسم میانجی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ مهدیه اودرخانی

6.

مطالعه رابطه سرمایه‌فرهنگی و فرهنگ شهروندی با شهروندی فرهنگی؛ (مورد مطالعه: شهر کرج)

دوره 13، شماره 1 (پیاپی 43)، اردیبهشت 1398، صفحه 29-44
زهرا محمدی

7.

نقش میانجی گری فرهنگ شهروندی در رابطه بین سرمایه اجتماعی و تمایل به داوطلبی در المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

دوره 14، شماره 53، اسفند 1400، صفحه 7-15
هادی تیپ؛ مهرزاد حمیدی؛ مجید جلالی فراهانی؛ نصراله سجادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب