1.

ارائه مدل اعتباربخشی مدیریت منابع انسانی بیمارستان‌های ایران

دوره 14، شماره 2، تیر 1402، صفحه 61-78
هاشم رحیمی علیسرائی؛ حمیدرضا رضائی کلیدبری؛ مراد رضائی دیزگاه

2.

بررسی تاثیر استقرار استاندارهای اعتبار بخشی بر میزان مرگ و میر بیماران در ‌بیمارستان‌های منتخب مشهد

دوره 9، شماره 3، آذر 1397، صفحه 77-86
زهرا عابدی؛ پوران رئیسی؛ لیلا ریاحی

3.

بررسی تاثیر مداخلات اعتباربخشی بر سنجه‌ی ایمنی بیمار در اتاق‌های عمل یکی از بیمارستان‌های تامین اجتماعی تهران

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 71-83
زین العابدین آقائی تلیکانی؛ لیلا ریاحی؛ امیر اشکان نصیری پور

4.

بررسی عوامل اثرگذار بر روش امتیازدهی اعتباربخشی بیمارستانی در ایران

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 47-60
لادن قدمی؛ ایروان مسعودی اصل؛ سمیه حسام؛ محمود مدیری

5.

تاثیر اعتباربخشی بر ارائه خدمات بیمارستان‌های دانشگاهی منتخب شهر اصفهان از دیدگاه کارکنان

دوره 6، شماره 3، آبان 1394، صفحه 67-76
رضا مرادی؛ علی نعمتی؛ نجمه بهمن زیاری؛ آزاد شکری؛ ماهان محمدی؛ عبدالله سلطان تاجیان

6.

طراحی و ارائه مدل اعتباربخشی بیمارستان‌های دولتی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 7-16
حمدالله منظری توکلی؛ نوید فاتحی راد؛ زهرا شکوه؛ مرضیه خدایی

7.

مطالعه تطبیقی جایگاه کمیته‌ها در دو برنامه ملی ارزشیابی و اعتباربخشی بیمارستان‌های ایران

دوره 5، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 15-22
امیراشکان نصیری پور؛ لیلا کیکاوسی آرانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب