1.

ارایه مدل ساختاری تفسیری خطی مشی گذاری مسئولیت اجتماعی اسلامی در نظام سلامت

دوره 11، 2(پیاپی 38 تابستان 1399)، شهریور 1399، صفحه 1-18
روح اله شاهمرادی؛ سیروس تدبیری؛ مریم مجیدی

2.

ارائه الگوی نظام تأمین مالی سلامت با تأکید بر عوامل ساختاری، زمینه‌ای، ابزاری و محتوایی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 87-99
پریوش حیدری ارجلو؛ شقایق وحدت؛ حسن سلطانی

3.

ارزیابی بلوغ هم‌راستایی فناوری ‌اطلاعات و کسب ‌و ‌کار در نظام سلامت با بهره‌گیری از الگوی امتیازی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی ایران)

دوره 8، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 7-16
مهدی رهبر؛ جلال حقیقت منفرد؛ محمدرضا کاباران‌زاد

4.

ارزیابی حکمرانی خوب در ابعادکیفیت و اثربخشی و مسئولیت‌پذیری در نظام سلامت ایران و کشورهای منتخب: یک مطالعه‌ی تطبیقی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 7-18
محسن کاظمی نیا؛ علیرضا خاتونی؛ فرانک جعفری

5.

ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی در نظام سلامت

دوره 11، شماره3، مهر 1399، صفحه 55-65
عباسعلی عسگری؛ امیراشکان نصیری پور؛ لیلا نظری منش؛ لیلا ریاحی

6.

ارزیابی و انتخاب استراتژیکی تأمین‌کنندگان دارو مبتنی بر مدل BOCR با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 57-69
علیرضا انوری؛ ریحانه ریحانی

7.

آینده‌پژوهی طرح تحول سلامت با کاربست مدل کی یه

دوره 32، شماره 3 (پیاپی 126)، آذر 1400
سیدمحمدمهدی باکی هاشمی؛ سید عباس ابراهیمی

8.

بررسی فقهی حقوقی آینده پژوهی تعهد پزشک در نفی تغریر جاهل

دوره 14، 2(28 پاییز وزمستان 1400)، تیر 1401، صفحه 110-126
سید محمد رضا پیرمرادیان؛ احمد باقری؛ محمد کاظم رحمان ستایش

9.

بررسی وضعیت مدیریت مبتنی بر شواهد ارزشیابی اقتصادی در حوزه دارو نظام سلامت ایران و کشورهای منتخب: مطالعه تطبیقی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 23-35
ابوالفضل علیاری؛ شقایق وحدت؛ سعاد محفوظ پور؛ حسین مشیری تبریزی

10.

تاثیر سیاست‌گذاری و ساختار بیمه درنظام سلامت بر نظام ارجاع پزشک خانواده شهری ایران

دوره 8، شماره 3، آذر 1396، صفحه 85-93
فرشاد توکلی؛ امیر اشکان نصیری پور؛ لیلا ریاحی؛ محمود محمودی مجدآباد

11.

تدوین مدل بازآفرینی شغلی در نظام سلامت (مورد مطالعه: بیمارستان‌های تأمین اجتماعی استان تهران)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 85-105
شیرین شصتی؛ علی مهدی زاده اشرفی؛ مجید جهانگیری فرد

12.

شناسایی و تحلیل متغیرهای موثر بر اثربخشی تبلیغات در نظام بهداشت و درمان

دوره 14، شماره 2، تیر 1402، صفحه 7-23
محمدحسین ریاحی؛ شهناز نایب زاده؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی

13.

علل کناره‌گیری پزشکان از طرح پزشک خانواده روستائی درسال 1391

دوره 5، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 33-43
سمیه صدیقی؛ میلاد امینی؛ ابوالقاسم پوررضا

14.

مدل‌سازی استراتژی‌های توانمندسازی افراد در نظام بیمه درمان مبتنی بر روش نگاشت‌شناختی زی نامبر

دوره 11، شماره3، مهر 1399، صفحه 15-31
مصطفی ایزدی؛ رسول نورالسنا؛ حمیدرضا ایزدبخش

15.

نقش و جایگاه مهندسی ارزش در نظام سلامت در 20 سال اخیر (سال‌های 1996تا 2016)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 19-35
زین العابدین روحانی؛ حامد کاظمی پور؛ سیدعلیرضا میرمحمد صادقی؛ محمد فلاحسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب