1.

برآورد آلودگی هوای ناشی از تردد وسایل نقلیه عمومی درون شهری شهرستان یزد

دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 15-29
زهرا نصراللهی؛ هانیه پوش دوزباشی

2.

دستورالعمل ارزیابی اثرات زیس تمحیطی طرح های حمل و نقل ریلی

دوره 7، شماره 1(8-پیاپی 19)، فروردین 1388، صفحه 40-61
مجید عباس پور؛ عبدالرضا کرباسی؛ محمد صادق سخاو ت جو؛ محسن سعیدی؛ فاطمه زاهد

3.

دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های حمل و نقل ریلی

دوره 8، شماره 4(15-پیاپی 26)، دی 1389، صفحه 17-36
مجید عباس پور؛ عبدالرضا کرباسی؛ محمد صادق سخاوت جو؛ محسن سعیدی؛ فاطمه زاهد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب