1.

ارائه الگویی جهت شناسایی عوامل انسانی موثر بر رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 549-575
ارزو خسروانی؛ قدرت اله طالب نیا؛ فاطمه صراف

2.

بررسی تأثیر سواد مالی سرمایه‌گذاران بر تصمیم سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 127-150
جواد مرادی؛ منصوره ایزدی

3.

بررسی سطح سواد مالی خانواده های تهرانی و عوامل مرتبط با آن

دوره 8، شماره 26، تیر 1394، صفحه 115-139
زهرا دیانتی دیلمی؛ محمد حنیفه زاده

4.

بررسی نقش سواد مالی و مدیریت پول بر مدیریت مالی شخصی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 38، تیر 1397، صفحه 145-163
زهرا شیرازیان

5.

بررسی نقش شمولیت مالی و سواد مالی بر ارزش درک شده از سرمایه گذاری از دیدگاه سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 41، فروردین 1398، صفحه 125-142
مریم میرزایی؛ زهرا شیرازیان

6.

پیامدهای سواد مالی بر تصمیمات سرمایه‌گذاران و عملکرد سرمایه‏گذاری

دوره 12، شماره 41، فروردین 1398، صفحه 113-123
سامان رحمانی نوروزآباد؛ اسفندیار محمدی

7.

تاثیر سواد مالی بر میزان شخصیت ماکیاولیستی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 229-250
کریم قالمق؛ احمد یعقوب نژاد؛ میرفیض فلاح شمس

8.

تاثیر سواد مالی، فناوری مالی و سرمایه فکری بر عملکرد در شهرداری ساوه

دوره 14، شماره 51، آذر 1401، صفحه 43-53
مجید مرادی؛ معصومه احمدیه

9.

تأثیر عوامل فردی و خانوادگی بر سواد مالی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 309-321
کریم قالمق

10.

تاثیر مهارت و تجربیات مدیران با تاکید بر معیارهای مبتنی بر خلق ارزش جهت سرمایه گذاران

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 259-277
مهسا صارمی نیا؛ حبیب اله نخعی؛ زهره حاجیها

11.

تبیین دو مفهوم توانایی مالی و سواد مالی از منظردانش و ارایه الگوی پیشنهادی قابلیت مالی افراد

دوره 14، شماره 51، آذر 1400، صفحه 1-18
مریم خسروی فارسانی؛ بهاره بنی طالبی دهکردی

12.

تعاملات سواد مالی، احساسات سرمایه ‏گذاران، ادراک ریسک و تمایل به سرمایه‏ گذاری: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 141-170
ابوالحسن جلیلوند؛ مجتبی رستمی نوروزآباد

13.

خود کنترلی، سواد مالی، و بیش بدهی مصرف کنندگان (مطالعه موردی کارکنان مجتمع صنایع لاستیک یزد)

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 351-371
محمود معین الدین؛ مصطفی کاظمی علی آباد؛ فروغ حیرانی

14.

طراحی مدل توسعه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار با تاکید برنقش محوری شبکه های تلویزیون داخلی

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 217-232
محسن نظری؛ سید مسعود محسنی؛ سید وحید عقیلی؛ سید مهدی شریفی

15.

نقش ویژگی های فردی و رفتاری بر تقاضا برای خدمات مالی

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 149-164
مهدی مرادی؛ سعیده امین زادگان؛ زکیه مرندیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب