1.

بررسی ابعاد حقوقی چالشهای ژئوپولیتیک-محیط زیستی آلودگیهای دریایی خلیج فارس و دریای عمان

دوره 3، شماره 4، دی 1401، صفحه 43-57
سونا قاسمی؛ سیدعباس پورهاشمی؛ علی زارع؛ پروین فرشچی؛ داوود هرمیداس باوند

2.

بررسی ابعاد حقوقی چالشهای ژئوپولیتیک-محیط زیستی آلودگیهای دریایی خلیج فارس و دریای عمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401
سید عباس پورهاشمی؛ سونا قاسمی؛ علی زارع؛ پروین فرشچی

3.

تأثیر ابعاد زیست محیطی تغییرات اقلیمی بر امنیت ملی

دوره 22، شماره 9، آذر 1399، صفحه 179-190
محمد جلالی؛ مریم افشاری؛ زینب مزینانیان

4.

تأثیر مشارکت زیان‌دیده در خسارت بر مسئولیت بین‌المللی دولت در قبال خسارت‌های زیست‌محیطی

دوره 22، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 275-284
سیدقاسم زمانی؛ وحید بَذّار

5.

تبیین چارچوب خطرو مسوولیت در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 43-54
نیلوفر نژاد اسمعیل؛ سبحان طیبی

6.

تعامل حقوق بین الملل محیط زیست و حاکمیت ملی دولت‌ها در پرتو نگاه اخلاقی به منابع حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399
احمدرضا خزائی؛ ابراهیم یاقوتی؛ فرید بیرانوند

7.

توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آراء و رویه های قضایی بین المللی

دوره 19، شماره 3، مهر 1396، صفحه 195-216
سحر زارعی؛ سید عباس پورهاشمی؛ منصور پورنوری

8.

توسعه حقوق بین الملل محیط زیست: فرصت ها و چالش ها

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 27 )، فروردین 1395، صفحه 79-96
سید عباس پورهاشمی؛ اعظم پرنده مطلق

9.

حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک و جایگاه آن در حقوق بین الملل محیط زیست

دوره 18، شماره 2، تیر 1395، صفحه 145-161
پریسا طهوری؛ محمدرضا پروین

10.

دیپلماسی محیط زیست در پرتو همگرائی بین المللی؛ رهیافتی موثر در نیل بسوی حقوق بین الملل توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402
علی زارع؛ سبحان طیبی؛ شیما نادری

11.

دیپلماسی محیط زیست در پرتو هم گرائی بین المللی؛ رهیافتی موثر در نیل به سوی حقوق بین الملل توسعه پایدار

دوره 21، شماره 9، آذر 1398، صفحه 185-199
علی زارع؛ سبحان طیبی؛ شیما نادری

12.

دستیابی به توسعه پایدار از منظر حقوق بین الملل محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1397
یلدا خلعتبری؛ فرهاد دبیری؛ سحر زارعی

13.

دست‌یابی به توسعه پایدار از منظر حقوق بین الملل محیط زیست

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 63-73
فرهاد دبیری؛ یلدا خلعتبری؛ سحر زارعی

14.

شکل گیری و توسعه مفهوم "حقوق نسل های آینده" در حقوق بین الملل محیط زیست

دوره 18، شماره 3، مهر 1395، صفحه 165-180
سید عباس پورهاشمی؛ فرهاد دبیری؛ یلدا خلعت بری؛ سحر زارعی

15.

طرق حل و فصل اختلافات محیط زیستی ناشی از معاهدات بین المللی

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 169-180
مهری فضلعلی سرکانی؛ سبحان طیبی

16.

ظرفیت هاو محدودیت های توسعه و تدوین حقوق بین الملل محیط زیست (با رویکردی انتقادی)

دوره 20، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 131-139
علی رضا جوادی؛ سید عباس پورهاشمی؛ شیرین شیرازیان

17.

مسوولیت بین المللی سرمایه گذاران خارجی در ارتباط با محیط زیست

دوره 23، شماره 10، دی 1400، صفحه 219-231
مجتبی انصاریان؛ شیرین شیرازیان

18.

نگاهی به برخی از رویکردهای حقوقی بین المللی برای حمایت از محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1397
فرهاد دبیری؛ سحر زارعی؛ نگین موسوی مدنی

19.

نگاهی به برخی از رویکردهای حقوقی بین المللی برای حمایت از محیط زیست

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 131-144
فرهاد دبیری؛ سحر زارعی؛ نگین موسوی مدنیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب