1.

امکان سنجی جرم انگاری برخی مصادیق وندالیسم در بکارگیری برخی از ظرفیت‌های فقهی قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

دوره 15، شماره1(پیاپی29)، فروردین 1401، صفحه 30-47
سیدمحمّدرضا موسوی فرد

2.

آموزه های اسلامی و جرم زدایی

دوره 16، شماره1(پیاپی31)، فروردین 1402
محمد غفاری؛ رحیم نوبهار

3.

تولد اجباری یا مرگ اختیاری )بررسی تبعات جر مانگاری و جر مزدایی از سقط جنین(

دوره 4، شماره 3 (پیاپی 10 زمستان1387)، بهمن 1387، صفحه 141-156
رضا مهاجرین

4.

جستاری در باب مبانی تجرّی در قیاس با جرم محال

دوره 15، شماره 4(پیاپی42)، دی 1398، صفحه 117-133
سلمان نصراللهی؛ محمد رضا کاظمی

5.

جنایت های علیه بشریت در میانمار و لزوم جرم انگاری آن در حقوق ایران

دوره 19، شماره 2 (پیاپی 56)، شهریور 1402، صفحه 89-106
سجاد رحمتی ترکاشوند؛ جمال بیگی؛ بابک پورقهرمانی

6.

حقوق کیفری و توسعه اقتصادی- صنعتی

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 20 پاییز و زمستان 1392)، آذر 1392، صفحه 57-86
محمد آشوری؛ اسدالله میرزایی

7.

«رویکردی تطبیقی به جرم انگاری دوپینگ در حقوق کیفری انگلستان، آلمان و فرانسه؛(گامی به سوی جرم انگاری دوپینگ در حقوق کیفری ایران)»

دوره 19، شماره 3 (پیاپی 57)، آذر 1402، صفحه 99-120
حمیدرضا حیدرپور؛ مسعود همت

8.

علل بنیادین و ساختاری جرم‌انگاری حداکثری در نظام حقوقی ایران

دوره 17، شماره 4(پیاپی50)، دی 1400، صفحه 99-120
رامین نعیمی؛ محمود مالمیر؛ مسعود حیدری

9.

مبانی توجیهی ضرورت مداخله کیفری در حوزه حقوق مالکانه افراد نسبت به اراضی کشاورزی

دوره 16، شماره 1(پیاپی43)، اردیبهشت 1399، صفحه 89-110
مینا افضلیان؛ هوشنگ شامبیاتی؛ باقر شاملو

10.

مبانی فقهی وحقوقی جرم انگاری امتناع از امداد ونجات در فرض عدم وجود تکلیف وقرارداد

دوره 16، شماره1(پیاپی31)، فروردین 1402
مهری صالحی؛ ابراهیم یاقوتی؛ ولی رستمی

11.

ناکارآمدی و عدم حاکمیت قانون در عرصه قوانین کیفری کار در نظام حقوقی ایران

دوره 16، شماره 4(پیاپی46)، اسفند 1399، صفحه 153-178
محمد حسن پاک سرشت؛ داریوش بابایی؛ علی مشهدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب