1.

پیشگیریِ غیر کیفری از بهره‌برداریِ غیرقانونی از معادن و متولیانِ آن در ایران

دوره 23، شماره 7، مهر 1400، صفحه 163-174
ربابه آجودانی؛ بابک پورقهرمانی

2.

تطبیق سیاست جنایی حقوق جزای اسلام و ایران در جرایم مالی کارکنان دولت

دوره 14، 2(28 پاییز وزمستان 1400)، تیر 1401
حمیدرضا صدیق نژاد؛ رحیم اکرامی؛ کرم جانی پور

3.

توجیهات، ضوابط و اشکال مداخله دولت در سیاست جنایی

دوره 11، َشماره 2 (پیاپی 24 )، مرداد 1394، صفحه 97-120
اسلام مندنی؛ محمد آشوری

4.

تولد اجباری یا مرگ اختیاری )بررسی تبعات جر مانگاری و جر مزدایی از سقط جنین(

دوره 4، شماره 3 (پیاپی 10 زمستان1387)، بهمن 1387، صفحه 141-156
رضا مهاجرین

5.

رویکرد جامعه شناختی به پدیده عوام گرایی کیفری

دوره 14، شماره 55، شهریور 1401، صفحه 29-7
فاطمه دهدارزاده

6.

سیاستِ جناییِ پیشگیرانه ناظر بر تهدید و تخریب آبزیان در ایران

دوره 18، شماره 3، مهر 1399، صفحه 91-103
بابک پورقهرمانی؛ احمد خانی

7.

ولی‌فقیه و سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران

دوره 14، 2(28 پاییز وزمستان 1400)، تیر 1401، صفحه 91-109
امین اله زمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب