1.

بررسی دیدگاه معلمان مدارس شهر فیروزآباد نسبت ب هعوامل سیاسی مؤثر بر میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاس تجمهوری

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 8 بهار وتابستان1387)، تیر 1387، صفحه 13-38
سعید احمدی؛ عبدالرسول احمدی

2.

نقش دانشگاه آزاد اسلامی در تولید امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران در دهه 80

دوره 10، شماره 1(پیاپی 21 بهار و تابستان 1393)، خرداد 1393، صفحه 11-23
مجید معصومی؛ لاله قلی پور ارباستان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب