1.

اثر مخارج بهداشتی و حکمرانی خوب بر شاخص‌های سلامت کشورهای منا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته

دوره 11، شماره3، مهر 1399، صفحه 67-78
بدریه حسین پور؛ احمد سرلک؛ دکتر محمدحسن‌ فطرس

2.

بررسی تأثیر مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)

دوره 7، شماره 21، شهریور 1396، صفحه 63-74
منیژه اسدی؛ مسعود نیکوقدم؛ جواد هراتی

3.

بررسی رابطه‌ی دوسویه بین بهداشت و بهره‌وری نیروی کار در ایران

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 95-103
رویا آل عمران؛ سید علی آل عمران

4.

پیش‌بینی سرانه مخارج بهداشتی در ایران تا افق 1420 با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک و بهینه‌سازی انبوه ذرات

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 53-66
ابوالقاسم گل خندان؛ سمیه صحرائی

5.

تاثیر شاخص های سلامت بر رشد اقتصادی استانهای کشور

دوره 6، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 7-17
احمد سرلک

6.

تاثیر مخارج بهداشتی (دولتی - خصوصی) بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب با سطوح درآمدی بالا، متوسط و پایین: 2010 – 2000

دوره 6، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 81-91
محسن بارونی؛ تورج هراتی خلیل آباد؛ جواد هراتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب