1.

بررسی تاثیر رویکردهای شش‌گانه الگوی جامع ارزیابی مالی، راهبری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی (‏FGSCM‏) ‏بر نقدشوندگی سهام با استفاده از نظریه‌های بازخورد و نمایندگی

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 473-498
نساء حشمت؛ رسول برادران حسن زاده؛ علی اصغر متقی

2.

بررسی تاثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و واقعی سود بر نقدشوندگی سهام و ارزش شرکت

دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 41-54
عبدالمهدی انصاری؛ علیرضا خورشیدی؛ علی شیرزاد

3.

بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و همزمانی قیمت سهام با استفاده از سیستم معادلات همزمان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 257-276
احمد فلاح زاده ابرقویی؛ اکرم تفتیان؛ فروغ حیرانی

4.

بررسی عوامل تاثیر گذار برحباب قیمت در بورس اوراق بهادر تهران

دوره 1، شماره 4، دی 1391، صفحه 47-60
محمدحسن ابراهیمی سروعلیا؛ میرفیض فلاح شمس؛ شهناز آذرنگ

5.

بررسی مقایسه‌ای مدیریت سود و نقد شوندگی سهام بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 1-20
مهدی مرادی؛ سعید شایان نظر؛ زکیه مرندی

6.

تاثیر مدیریت سود بر نقد شوندگی سهام با تاکید بر مراحل چرخه عمر (آزمون مدل دیکینسون)

دوره 11، شماره 39، دی 1397، صفحه 29-48
رسول برادران حسن زاده؛ سعید قاسمی

7.

تاثیرمعاملات الگوریتمی بر نقدشوندگی سهام سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار ایران

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 447-464
حمیدرضا شماخی

8.

تبیین نقش گرایش احساسی سرمایه گذاران بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 435-453
حمید مریدی پور؛ محمود همت فر؛ محمد حسن جنانی

9.

رابطه بین نقدشوندگی سهام، هزینه سرمایه و مالکیت خانوادگی

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 559-584
امید فرهادتوسکی؛ محمد حسن جنانی؛ محمود همت فر

10.

رابطه میزان سهام شناور آزاد و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 15، مهر 1394، صفحه 167-182
محمد رضا منجذب؛ سجاد جلالی

11.

رابطه نقدشوندگی سهام با کوتاه‌نگری مدیران شرکت

دوره 13، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 181-199
فرزین رضایی؛ اکرم فیروزعلیزاده؛ رادمان ملیحی شجاع

12.

کاربرد تحلیل پوششی داده ها برای محاسبه شاخص تلفیقی نقدشوندگی سهام (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 10، شماره 35، مهر 1396، صفحه 49-62
کیخسرو یاکیده؛ محمدحسن قلی زاده؛ سیدمرتضی موسوی نیا

13.

نقدشوندگی سهام، کارایی سرمایه گذاری و عملکرد شرکت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 18، تیر 1395، صفحه 179-196
حیدر فروغ‌نژاد؛ محسن مرادی جز؛ حسین حیدری؛ قادر معصومی خانقاهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب