1.

ارایه روابطی جدید برای ضریب زوال جهت مدل‌سازی فلزات سنگین سرب و کادمیوم در سیستم‌های رودخانه‌ای

دوره 14، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 31-41
علی روشنفکر؛ سیدمحمود کاشفی‌پور؛ نعمت‌اله جعفرزاده

2.

ارزیابی میزان ارتباط مولفه‌‌های روانی و آسایش حرارتی کاربران در فضاهای باز شهری(نمونه موردی: کناره رودخانه کارون در اهواز)

دوره 23، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 107-120
کتایون افشون؛ محسن تابان؛ مصطفی مسعودی نژاد؛ رضا جلیل زاده ینگجه

3.

اندازه گیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین جیوه، سرب و کادمیوم در بافت های ماهی بیاه (Liza abu) رودخانه های کارون و دز استان خوزستان

دوره 16، شماره 3، مهر 1393، صفحه 51-61
محمد ولایت زاده؛ ابوالفضل عسکری ساری؛ مژگان خدادادی؛ محمد کاظمیان؛ محبوبه بهشتی

4.

بررسی عوامل موثر بر گستردگی پهنه‌بندی سیلاب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی رودخانه کارون در بازه قلعه زراس تا جعفرآباد

دوره 13، شماره 4، دی 1402، صفحه 127-140
امیرحسین اسدیان؛ شهاب امام زاده

5.

بررسی غلظت و الگوی پراکنش فلزات سرب، روی، کروم و کادمیوم در رسوبات سطحی رودخانه کارون با استفاده از زمین آمار در محیط GIS

دوره 23، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 229-244
میرمهرداد میرسنجری؛ فریبا هدایت زاده؛ حمیدرضا پورخباز

6.

بررسی کارایی مدل Qual2kw در خودپالایی رودخانه (مطالعه موردی رودخانه کارون در بازه زرگان- کوت‌امیر)

دوره 18، شماره 4، دی 1395، صفحه 103-122
پگاه حسینی؛ علی‌رضا ایلدرومی؛ یاسر حسینی

7.

یررسی ریخت شناسی و عوارض آسیب شناسی انگلهای میکسوبولوس آبشش و عضله در 5 گونه از باربوس ماهیان رودخانه کارون

دوره 3، شماره 4(پیاپی15)، دی 1385، صفحه 645-654
مهدی چوبچیان؛ محمود معصومیان؛ بهیار حلالی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب