1.

بررسی اثر اسید فولیک در فیبروز کبد کلستاتیک القاء شده توسط مدل انسداد مجرای صفراوی در رت

دوره 12، شماره 2(پیاپی 49)، مرداد 1394، صفحه 1627-1636
زهرا محمدیان؛ اکرم عیدی؛ پژمان مرتضوی؛ سیدمحمد توانگر؛ احمد اصغری

2.

بررسی تغییرات آنزیم شاخص کلستاز و میزان بیان TGF-β در کبد موشهای صحرایی کلستاتیک تیمار شده با عصاره اتانولی گیاه بز شاخدار

دوره 18، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 3565-3574
فاطمه کریمی؛ پژمان مرتضوی؛ احمد اصغری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب