1.

استخراج ریاضی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در چارچوب حسابداری ذهنی

دوره 10، شماره 36، دی 1396، صفحه 1-12
محمدرضا اولی؛ هاشم نیکومرام؛ آزیتا جهانشاد؛ زهرا پورزمانی

2.

بررسی عوامل موثر بر تورش رفتاری حسابرسان با روش ترکیبی

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 653-686
بختیار اشرفی؛ زهره حاجیها؛ رضا تهرانی

3.

بررسی مقایسه ای عوامل رفتاری در سرمایه گذاری دارایی های مالی

دوره 4، شماره 15، مهر 1394، صفحه 33-52
راضیه سیف الهی؛ حمیدرضا کردلوئی؛ نادر دشتی

4.

پرتفوی بهینه در فضای حباب سوداگری بر اساس حسابداری ذهنی

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 191-210
مریم صابری؛ رویا دارابی؛ محسن حمیدیان

5.

تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد صندوق های سرمایه‌گذاری در ایران با تاکید بر حسابداری ذهنی

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 481-505
اسماعیل قاسمی؛ فاطمه صراف؛ محسن حمیدیان؛ رویا دارابی

6.

تبیین عوامل رفتاری انسان در انتخاب پرتفوی بهینه درمقایسه با مالی استاندارد

دوره 3، شماره 9، فروردین 1393، صفحه 207-222
مجید زنجیردار؛ رضا موسوی؛ مریم صابری

7.

تبیین مدل حسابداری ذهنی در انتخاب پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد افق زمانی سرمایه‌گذاری

دوره 12، شماره 43، مهر 1398، صفحه 89-107
حسن ولیان؛ محمدرضا عبدلی؛ مهدی صفری گرایلی؛ جعفر قلیچ لی

8.

خرید اینترنتی مبتنی بر ارزش: چشم انداز تئوری حسابداری ذهنی (مطالعه موردی: دیجی کالا)

دوره 11، شماره 39، دی 1397، صفحه 49-65
زهرا دیانتی دیلمی؛ الهام بلوطی؛ روناک داروند

9.

شناسایی عوامل مؤثر بر مسمومیت مالی و طراحی الگوی پارادایم مسمومیت مالی مبتنی بر تحلیل داده بنیاد

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 139-158
سعید کریمی پور سریزدی؛ سینا خردیار؛ سید رضا سید نژاد فهیم؛ فرزین فرحبد

10.

طراحی مدل تورش رفتاری حسابرسان با تاکید بر ویژگی های فردی و عمومی حسابرس به روش داده بنیاد

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 483-498
بختیار اشرفی؛ زهره حاجیها؛ رضا تهرانی

11.

قیمت مرجع و اثرات حسابداری ذهنی بر عملکرد سرمایه گذاران

دوره 5، شماره 19، مهر 1395، صفحه 89-104
مرضیه بیات؛ نرمین قادری

12.

مطالعه عوامل رفتاری در انتخاب پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران

دوره 6، شماره 22، مرداد 1396، صفحه 1-12
مریم صابری؛ رویا دارابی

13.

نقش حسابداری ذهنی در تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای

دوره 12، شماره 41، تیر 1398، صفحه 1-18
منا پارسایی؛ مهناز ملانظریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب