1.

ارائه الگویی مبتنی بر تئوری اقتضایی؛ تحلیلی نوین از عوامل موثر بر تعیین بها و کنترل مالی محصولات

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 17-34
علی صیادی سومار؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهرا پورزمانی؛ هاشم نیکومرام

2.

ارائه مدل اقتضایی ارزیابی عملکرد شرکت‌ها با تاکید بر نقش ابزارهای نوین حسابداری مدیریت

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 113-127
شیرمحمد یعقوبیان؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ آرش نادمی

3.

ارائه مدل بودجه ریزی اثربخش: مطالعه موردی یک هلدینگ چندرشته ای در ایران

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 245-275
علی ابراهیمی کردلر؛ وحید حسن بیگی

4.

بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر اثربخشی ابزارهای حسابداری مدیریت

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 87-98
زهرا دیانتی دیلمی؛ امیر علم بیگی؛ حسن خطیبی

5.

تدوین و تبیین مدل توسعه حسابداری مدیریت در ایران

دوره 3، شماره 10، تیر 1393، صفحه 73-106
هنگامه مقدس پور؛ علی ابراهیمی کردلر

6.

شناسایی ابعاد مدل ارزیابی عملکرد شرکتها ، تحت تاثیر ابزارهای حسابداری مدیریت با تاکید بر تئوری اقتضایی

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 111-128
شیرمحمد یعقوبیان؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ آرش نادمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب