1.

ابزارهای مدیریت ریسک نقدینگی صندوق های سرمایه گذاری مشترک

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 355-378
سید حسین حسینی؛ محمد حسن ابراهیمی سروعلیا؛ مسلم پیمانی

2.

ارزیابی رابطه عمر و مجموع داراییهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک با کارایی آنها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 335-352
علیرضا بادکوبه هزاوه؛ علی اسماعیل زاده مقری

3.

بازنمایی ایدئولوژیک گزارشگری مالی صندوق های سرمایه گذاری با نگاه تحلیل گفتمان انتقادی

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 371-378
علیرضا بادکوبه هزاوه؛ علی اسماعیل زاده مقری

4.

بررسی چگونگی مدیریت سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران (با رویکردی بر تحلیل های تکنیکی، بنیادی و نظریه مدرن پرتفولیو)

دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 165-178
محمدرضا نیکبخت؛ یاسر کارگری؛ مهتاب داورزاده

5.

پایداری عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک درایران با استفاده از استراتژی مومنتوم

دوره 11، شماره 40، بهمن 1397، صفحه 161-172
راضیه کیوان؛ محمدحسن جنانی؛ حمیدرضا وکیلی فرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب