1.

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و رفاه مالی و رفتار مالی جامعه حسابداران رسمی ایران

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 61-74
امید شهیر؛ م صمدی لرگانی؛ غلامرضا محفوظی؛ محمدرضا پورعلی

2.

پیامدهای سواد مالی بر تصمیمات سرمایه‌گذاران و عملکرد سرمایه‏گذاری

دوره 12، شماره 41، فروردین 1398، صفحه 113-123
سامان رحمانی نوروزآباد؛ اسفندیار محمدی

3.

تجزیه و تحلیل تاثیر عزت نفس و دانش مالی بر رفتار مالی (مورد مطالعه: سرمایه گذاران حقیقی کارگزاری بانک اقتصاد نوین)

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 59-78
حمیدرضا یزدانی؛ حبیب مهدیخانی؛ داریوش احمدی؛ امین عالی وندی

4.

طراحی مدل بومی پیش‌بینی رفتار مالی سرمایه‌گذاران در بازار سهام ایران

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 23-48
فاطمه احمدی؛ مهرداد قنبری؛ بابک جمشیدی نوید؛ شهرام مامی

5.

میزان درک و شناخت دانشجویان از دانش تأمین مالی شخصی (تحلیل رفتار دانشجویان نسبت به دانش تامین مالی شخصی)

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 41-54
مهسا کیانوش؛ محمد جلیلی؛ موسی احمدی؛ داود حسین آبادی ساده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب