1.

بازدهی بین شرکت‌های دارای عدم تقارن اطلاعاتی بر مبنای محدودیت تامین مالی، استراتژی تجاری و راهبری شرکتی

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 91-104
محمود نوذرپور شمی؛ نگار خسروی پور؛ امیر رضا کیقبادی

2.

بررسی تأثیر خوش بینی مدیریتی بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی

دوره 10، شماره 33، فروردین 1396، صفحه 65-76
اله‌کرم صالحی؛ روح‌اله موسوی؛ محمد مرادی

3.

بررسی تأثیر ریسک عدم بازپرداخت بدهی‌ها بر رتبه‌بندی اعتباری با توجه به نقش تعدیلی محدودیت مالی

دوره 14، شماره 50، آذر 1400، صفحه 1-13
زهره حاجیها؛ ایوب قربانی

4.

پیش بینی محدودیت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بکار گیری روش های Relief-Svm -Chaid

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 179-194
مریم سلمانیان؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ محسن حمیدیان؛ فاطمه صراف؛ رویا دارابی

5.

تاثیر تغییرات ساختار صنعت بانکداری بر سرمایه گذاری شرکت ها

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 101-119
ابراهیم عبدی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ یگانه موسوی جهرمی

6.

تاثیر چرخه های اقتصادی بر تعامل بین محدودیت های مالی و جایگزینی حسابرس مستقل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 197-212
سید طه اقبالی نسب؛ هوشنگ امیری؛ محمد خدامرادی؛ صغری قبادی

7.

تأثیر رتبه عوامل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی (ESG) بر ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر محدودیت مالی

دوره 16، شماره 57، مرداد 1402، صفحه 188-202
امید فرجی؛ جواد حسینی؛ سمیه جهانی

8.

تاثیر ریسک بر عملکرد با توجه به محدودیت مالی شرکت ها

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 217-230
نسرین داداشی؛ محمدرضا پورعلی

9.

تأثیر محدودیت مالی بر چولگی منفی بازده سهام با تأکید بر نقش تعدیلی رتبه‌بندی اعتباری

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 249-262
زهره حاجیها؛ ایوب قربانی

10.

تاثیر مسئولیت اجتماعی و ریسک پذیری بر عملکرد شرکت ها با توجه به متغیر تعدیل گر محدودیت مالی

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 145-158
نسرین داداشی؛ محمدرضا پورعلی

11.

تاثیر وضعیت اقتصادی بر رابطه بین محدودیت مالی و کیفیت حسابرسی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 363-373
محمدحسن سعادتیان فریور؛ محسن حمیدیان؛ حمیدرضا وکیلی فرد

12.

تحلیل حساسیت تاثیر جریان نقدی بر محدودیت مالی بر اساس مدل بائو

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 181-194
معصومه هزارخوانی؛ شادی شاهوردیانی؛ ایمان جوکارسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب