1.

ارائه الگوی توسعه پایداراجتماعی مبتنی بر برنامه ریزی کارآفرینانه

دوره 15، شماره 57، اسفند 1401، صفحه 241-256
یاسر وطنی؛ مجید نصیری؛ هادی ثنایی پور؛ محمدباقر گرجی

2.

بررسی رابطه توسعه پایدار اجتماعی و حس تعلق مکانی در شهر بروجرد

دوره 12، شماره 48، آبان 1399، صفحه 109-120
معصومه مطلق؛ نگین فرهادی پور

3.

تبیین شاخص های جانمایی پیاده راه های شهری بر اساس اهداف توسعه پایدار اجتماعی با استفاده از روش ANP (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر رشت)

دوره 9، شماره 22، مرداد 1394، صفحه 19-30
اسماعیل شیعه؛ کیومرث حبیبی؛ میلاد پیرایه گر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب