1.

ارائه روشی برای تولید یا بومی‌کردن علم شهرسازی ایرانی با استفاده از متون اخلاق عرفانی

دوره 15، شماره 4، دی 1400، صفحه 65-78
مریم نجفی؛ محمد نقی زاده؛ شیرین طغیانی؛ محمود محمدی

2.

اصول شهرسازی ایرانی بر اساس «صد میدان خواجه عبدالله انصاری»

دوره 12، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 37-48
محمد نقی زاده؛ مریم نجفی

3.

بررسی کمی و کیفی جنگل شهری مناطق یک و پنج شهر تهران

دوره 23، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 261-272
مریم داغستانی؛ سارا کلهری؛ نینا رجایی

4.

تبیین مبانی معرفت شناسی معماری و شهرسازی با نگرش سیستمی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 89-98
نسیم اشرافی

5.

تحلیل تحوّلات اندیشة «کیفیت زندگی» در معماری و شهرسازی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 27-40
رضا سامه؛ غلامرضا اکرمی

6.

جستاری پیرامون کارآمدی تکنیک SWOT و ارائه مدل جامع پیشنهادی برای مسائل شهری (مطالعه موردی: برنامه ریزی راهبردی بافت روستاشهری نعیم آباد یزد)

دوره 9، شماره 22، مرداد 1394، صفحه 87-98
رضا اکبری؛ مسعود قادریان؛ مرجان منتظری

7.

واکاوی نقش نظام‌مهندسی شهرسازی در کنترل توسعه کالبدی شهرها (نمونه موردی: سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، استان تهران)

دوره 12، شماره 42، شهریور 1399، صفحه 53-69
عباس فضلی؛ الهام امینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب