1.

ارائه الگوی نظام تأمین مالی سلامت با تأکید بر عوامل ساختاری، زمینه‌ای، ابزاری و محتوایی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 87-99
پریوش حیدری ارجلو؛ شقایق وحدت؛ حسن سلطانی

2.

اوراق بهادارسازی دارایی ها در صنعت لیزینگ

دوره 5، شماره 18، تیر 1395، صفحه 35-50
فریدون رهنمای رودپشتی؛ مهدی یار سرشار؛ سیدمحمدجواد میرطاهر

3.

بررسی تاثیر روش‌های تأمین مالی بخش صنعت بر سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، 37 (تابستان ۱۴۰۰)، آذر 1400، صفحه 1-19
یزدان گودرزی فراهانی؛ علی اکبر محرابیان

4.

بررسی نقش تأمین مالی توسط مدیران عامل خودشیفته در کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 939-961
محمد جانعلی زاده؛ مجید اشرفی؛ مریم بخارائیان خراسانی؛ جمادوردی گرگانلی دوجی

5.

تاثیر توسعه مالی بر تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد همگرایی باشگاهی

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 331-352
هستی چیت سازان؛ سید مجتبی میرلوحی؛ آلبرت بغزیان؛ نداسادات نژادالحسینی

6.

تحلیل جرم شناختی تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران

دوره 17، شماره 2(پیاپی48)، شهریور 1400، صفحه 69-100
حسین اسدزاده بنابی؛ محمد رسایی

7.

روش های نوین تأمین مالی باشگاه های فوتبال در کشورهای توسعه یافته و بررسی تطبیقی آن با کشورهای در حال توسعه ( مورد خاص : باشگاه های فوتبال حرفه ای لیگ برتر ایران و انگلستان)

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 217-232
تقی ترابی؛ مهسا قربانی؛ میثم باقری؛ سمانه طریقی

8.

طراحی الگوی تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی‌های فکری

دوره 4، شماره 16، دی 1394، صفحه 147-172
محمدمهدی دژدار

9.

طراحی مدل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با رویکرد (DANP)

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 161-188
بیژن نصرتی برندق؛ عباس طلوعی اشلقی؛ احسان ساده؛ زین العابدین امینی سابق

10.

مدل تأمین مالی فعالیت‌های کارآفرینی با رویکرد مشارکت جمعی: مطالعه‌ای از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 263-286
بهمن اسکندری؛ حسین وظیفه دوست؛ پریوش جعفری؛ مرتضی موسی خانی

11.

نهادهای مالی مؤثر در تأمین مالی طرح‌های زیرساختی حمل‌ونقل در بازار سرمایه ایران

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 31-48
محمدهاشم بت‌شکن؛ فرشته رحیمی الماسیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب