1.

ارائه مدلی تبیینی به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر تردید حرفه‌ای حسابداران رسمی با رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی و مدلسازی معادلات ساختاری

دوره 4، شماره 15، مهر 1394، صفحه 107-116
سحر سپاسی؛ مینا دیناربر

2.

بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی و مولفه‌های رفتاری بر تردید حرفه‌ای حسابرسان مستقل

دوره 13، شماره 44، فروردین 1399، صفحه 55-72
سیدحسین حسینی؛ هاشم نیکومرام؛ علی‌اکبر رضایی

3.

بررسی تأثیر تعهد حرفه‌ای بر رابطه بین بدگمانی سازمانی و تردید حرفه‌ای حسابرس: نقش تعدیل‌گر اخلاق ‌حرفه‌ای و اندازه حسابرس

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 389-410
لیلا بشیری خصال؛ سید حسین حسینی

4.

بررسی تاثیر خصوصیات روانشناختی خودفریبی و تردید حرفه ای بر ادراک اخلاقی در انتخاب روش های مدیریت سود

دوره 13، شماره 44، فروردین 1399، صفحه 179-192
شریفه علیمی؛ منصور گرکز

5.

بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی در رابطه میان بدگمانی سازمانی و تردید حرفه‌ای حسابرس

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 231-250
لیلا بشیری خصال؛ سید حسین حسینی

6.

تاثیر تردید حرفه‌ای بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان با توجه به نقش میانجی خلاقیت فردی

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 337-349
محسن صفاجو؛ زهرا پورزمانی

7.

تبیین و ارائه چارچوب مفهومی تردید حرفه‌ای حسابرسان، ارزش‌های انسانی و اقدامات در این زمینه با استفاده از مدل معادلات ساختاری

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 353-372
کامران اسمعیل زاده اقدم؛ نعمت رستمی مازویی؛ م صمدی لرگانی؛ بهنام گیلانی نیا

8.

تبیین و ارائه چارچوب مفهومی تردید حرفه‌ای حسابرسان، تفاوت‌های فردی، اهداف رفتاری و اقدامات در این زمینه: آزمون تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 423-442
کامران اسمعیل زاده اقدم؛ نعمت رستمی مازویی؛ محمود صمدی لرگانی؛ بهنام گیلانی نیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب