1.

ارایه مدل یکپارچه از چالش ها و موانع موثر در کارایی کمیته های حسابرسی با استفاده رویکرد داده بنیاد (گرندد تئوری)

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 95-110
رضا محمدی؛ رویا دارابی؛ فاطمه صراف

2.

بررسی عوامل موثر در کارایی کمیته های حسابرسی با استفاده از روش فراترکیب (متاسنتز)

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 107-126
رضا محمدی؛ رویا دارابی؛ فاطمه صراف

3.

تاثیر کارایی عملکرد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی بر تجدید ارائه صورت های مالی

دوره 4، شماره 16، دی 1394، صفحه 27-34
صدریه کوکبی؛ حمید رضا کردلویی؛ وحیدرضا میرابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب