1.

رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران

دوره 8، شماره 1(پیاپی 17 بهار و تابستان 1391)، مرداد 1391، صفحه 105-124
شکراله نیکوند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب