1.

ارزیابی آسیب پذیری زیست محیطی گردش گری سواحل بندرانزلی با استفاده از مدل SWOT

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، دی 1393، صفحه 275-287
بهمن رمضانی گورابی؛ رقیه رجبی

2.

ارزیابی آلودگی نفتی و اولویت بندی راهبرد حفاظت محیط زیست دریای خزر بر اساس مدل SWOT

دوره 23، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 161-173
امید نادری؛ پرویز محمدی؛ نسرین چوبکار؛ حسین نوروزی؛ سید احمد حسینی

3.

ارزیابی توان های محیطی(به ویژه گردشگری) بخش سرآسیاب یوسفی

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، اردیبهشت 1393، صفحه 1-16
ایرج طوافی زاده؛ مسعود مهدوی

4.

ارزیابی کاربری فضای سبز شهری، در فرایند توسعه پایدار (مطالعه موردی: اسلامشهر)

دوره 14، شماره 54، شهریور 1396، صفحه 61-82
نعمت حسین زاده؛ الهام امینی؛ زینب یعقوب پور؛ مجید نقوی

5.

بررسی قابلیت‌های گردشگری و اکوتوریسم در شهرستان اردکان با استفاده از مدل SWOT

دوره 21، شماره 5، مرداد 1398، صفحه 179-192
سیدکاظم موسوی؛ اخترالسادات موسوی

6.

برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم بر اساس ظرفیت ها و چالش ها (نمونه موردی: شهرستان مهاباد)

دوره 25، شماره 9، آذر 1402، صفحه 1-20
مصطفی میرآبادی؛ افشین برجسته؛ علی حسین عبدی قلعه

7.

تحلیل عوامل موثر بر گسترش گردشگری شهرستان خلخال در استان اردبیل با استفاده از مدل راهبردی SWOT

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 155-170
بهروز سبحانی؛ وحید صفریان زنگیر؛ آنیتا مجیدی هروی

8.

سنجش تاثیر کیفیت طراحی در امنیت فضای شهری (نمونه موردی: خیابان امام خمینی شهر ارومیه)

دوره 12، شماره 47، آبان 1394، صفحه 33-48
علیرضا سلیمانی؛ احمد آفتاب؛ افسانه پاکروان

9.

شناسایی و الویت بندی راهبرد های مناسب جهت ساماندهی بافت فرسوده بخش مرکزی شهر قزوین با رویکرد باز آفرینی شهری پایدار با استفاده از تکنیک های SWOT –AHP

دوره 21، شماره 3، مهر 1402، صفحه 59-75
منوچهر حبیبی؛ نفیسه مرصوصی؛ اسماعیل علی اکبری

10.

شناسایی و تدوین راهبردهای مداخله در توسعه بافت‌های فرسوده شهری « مورد مطالعه : بافت مرکزی شهر سنندج»

دوره 19، شماره 74، شهریور 1401، صفحه 70-86
جواد اسحاقی؛ نادر تابعی؛ ایوب جعفری؛ سید میثم جاسمی

11.

فرآیند بهسازی در بافت فرسوده شهراردکان با رویکرد برنامه‌ریزی محیط‌زیست

دوره 24، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 199-213
سیدکاظم موسوی؛ اخترالسادات موسویسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب