1.

ارزیابی اثرات رواناب بر فرسایش حوضه آبریز خدیجه خاتون با استفاده از مدل MPSIAC

دوره 23، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 87-102
حمیدرضا پازوکی؛ مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده

2.

ارزیابی فرسایش خاک و در جه رسوب دهی در حوضه ی آبریز نمدان با استفاده از مدل MPSIACوGIS

دوره 14، شماره 55، آبان 1396، صفحه 37-57
محمد ابراهیم عفیفی

3.

بررسی تاثیر کاربری اراضی و پوشش گیاهی بر اشکال فرسایش و میزان تولید رسوب (مطالعه موردی حوزه آبخیز رود ورس استان قزوین)

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 42)، مرداد 1393، صفحه 51-62
مهرداد اسفندیاری؛ ابوالفضل معینی؛ راحله مقدسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب