1.

بررسی سلسله مراتب توسعه یافتگی در شهرستان‌های استان خوزستان با تاکید بر نظریه توسعه پایدار

دوره 8، شماره 27، اسفند 1395، صفحه 92-109
یعقوب مرادی؛ رضا احمدی

2.

بررسی عدالت فضایی در توزیع امکانات و خدمات بهداشتی- درمانی در شهرستان‌های استان خوزستان

دوره 12، شماره 46، مرداد 1394، صفحه 1-22
سعید ملکی؛ رضا احمدی؛ ذبیح اله ترابی

3.

بررسی عوامل اثرگذار بر نوآوری بازاریابی خوشه کسب‌وکار خرما در استان خوزستان

دوره 10، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 1-10
مسعود حکمت؛ مهدی میردامادی؛ سیدجمال فرج‌اله حسینی؛ داود ثمری؛ محسن ابراهیم‌پور

4.

بررسی نیازهای آموزشی زیست محیطی دانش آموزان استان خوزستان

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، دی 1393، صفحه 573-585
نیره سعادتی؛ داریوش کریمی؛ سید مسعود منوری

5.

تبیین عوامل مؤثر بر رفتار اخلاقی زیست محیطی روستائیان از نظر کارشناسان سازمان های جهاد کشاورزی و محیط زیست استان خوزستان

دوره 13، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 53-62
محمد رضا صیدی؛ مسعود برادران؛ مسعود یزدان پناه

6.

تحلیلی بر شبکه و نظام سلسله مراتب شهری استان خوزستان

دوره 14، شماره 56، بهمن 1396، صفحه 85-102
رحیم سرور؛ محمد امین جرفی

7.

تحلیلی بر میزان برخورداری شهرستانهای استان خوزستان با استفاده از مدل موریس واسکالوگرام

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 43)، آبان 1393، صفحه 73-84
نصرت فرهادی؛ ناصر اورک

8.

تحلیل هزینه فایده کنترل پدیده ریزگردها آیا درخت‌کاری کانون‌های ریزگرد داخلی استان خوزستان دارای توجیه اقتصادی است؟

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 121-136
امیرحسین منتظرحجت؛ حسن فرازمند؛ نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد؛ دنیا عموری

9.

رتبه‏ بندی و مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل کسب و کار پایدار و نوآورانه اقامتگاه‏ های گردشگری سدهای استان خوزستان (مطالعه موردی اقامتگاه گردشگری سد مارون)

دوره 18، شماره 61، دی 1402، صفحه 61-86
محمد امین ایزدجو؛ مریم درویشی؛ محمد همتی؛ قنبر امیرنژاد

10.

سطح بندی شهرستان های استان خوزستان بر اساس شاخص های توسعه فرهنگی با استفاده از روش تحلیل روابط خاکستری

دوره 8، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 7-18
مسعود صفایی پور؛ فرشته شنبه پور مادوان

11.

سنجش و ارزیابی سطوح محرومیت فضایی زیرساخت های توسعه (نمونه موردی: استان خوزستان)

دوره 8، شماره 4، آذر 1395، صفحه 21-33
مسعود سواری؛ سعید ملکی؛ ابراهیم معمری؛ مصطفی دهداری

12.

واکاوی چالش‌های موجود در نظام آموزش عالی استان خوزستان (مطالعه موردی: مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی)

دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 49-64
مسعود برادران؛ فاطمه مسعودی زاده؛ مسلم سواری

13.

واکاوی دیدگاه متخصصان در خصوص ضرورت ورود برنج تراریخته ایرانی به چرخه کشاورزی و غذایی کشور

دوره 9، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 1-12
منصور غنیان؛ امید مهراب قوچانی؛ منا درانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب