1.

ارزیابی عدالت فضایی در توزیع خدمات عمومی در دهستان مشرحات اهواز با تلفیق روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه در محیط GIS

دوره 9، شماره 30، شهریور 1396، صفحه 63-80
مصطفی محمدی ده چشمه؛ مرتضی عبیات؛ مصطفی عبیات

2.

بررسی سلسله مراتب توسعه یافتگی در شهرستان‌های استان خوزستان با تاکید بر نظریه توسعه پایدار

دوره 8، شماره 27، اسفند 1395، صفحه 92-109
یعقوب مرادی؛ رضا احمدی

3.

بررسی عدالت فضایی در توزیع امکانات و خدمات بهداشتی- درمانی در شهرستان‌های استان خوزستان

دوره 12، شماره 46، مرداد 1394، صفحه 1-22
سعید ملکی؛ رضا احمدی؛ ذبیح اله ترابی

4.

تبیین شاخص‌های سنجش عدالت اجتماعی در معماری مسکن

دوره 16، شماره 2، تیر 1401، صفحه 97-110
مرجان جناب؛ حدیثه کامران کسمایی؛ احمد میرزا کوچک خوشنویس

5.

تحلیل عدالت فضایی برخورداری از خدمات حمل و نقل و ارتباطات در جغرافیای استان‌های مرزی (مطالعه موردی: شهرستان‌های استان خراسان شمالی)

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، بهمن 1393، صفحه 45-60
حسن اسماعیل زاده؛ اعظم کفاش؛ سمیرا حیدری؛ جابر روی دل

6.

تحلیل عدالت فضایی شهرستان‌های استان اردبیل در بخش شاخص‌های بهداشتی- درمانی با استفاده از مدل Vikor

دوره 7، شماره 23، آذر 1394، صفحه 94-104
حسن اسماعیل زاده؛ لیلا معصومی

7.

تحلیل فضایی الگوی توسعه متوازن شهری با رویکرد عدالت فضایی (موردمطالعه شهر آمل)

دوره 24، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 277-289
اسماعیل علی اکبری؛ نفیسه مرصوصی؛ اسداله دیوسالار؛ مریم کمری

8.

تحلیل فضایی جمعیت و خدمات شهری با رویکرد عدالت فضایی مطالعه موردی: شهر خرم آباد

دوره 13، شماره 49، اردیبهشت 1395، صفحه 65-76
علی شماعی؛ سمیه تیموری؛ حسین بهرامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب