1.

بررسی تطبیقی اصول حاکم بر ایفاء تعهد در اسناد تجاری و حقوق مدنی ایران با نگاهی بر کنوانسیون ژنو

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 29)، آبان 1395، صفحه 107-131
مهدی یوسفی صادقلو؛ شیدا صوفی جان

2.

رهن اسناد تجاری در حقوق ایران

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 20 پاییز و زمستان 1392)، آذر 1392، صفحه 123-150
رامین پور سعید؛ زهرا داودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب