1.

اثرات مستقیم و غیر مستقیم مخارج دولت بر آلودگی، رویکرد سیستم معادلات هم زمان

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، فروردین 1396، صفحه 155-166
مجید مداح؛ فاطمه رئوفی

2.

بررسی اثرات مالیات سبز بر مخارج دولت و رفاه اقتصادی خانوارها با استفاده از مدل نورد هاووس

دوره 12، شماره 40 (بهار 1401)، خرداد 1401، صفحه 68-79
معصومه سلطانی‌نژاد؛ سید عبدالمجید جلائی؛ محسن زاینده رودی

3.

تأثیر توسعه گردشگری بر توسعه اقتصادی

دوره 13، شماره 45، مرداد 1402، صفحه 1-15
فرشته نفر؛ پویا ابوالحسنی

4.

تاثیر مخارج دولت و بازار سهام بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب منا

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 187-200
بهناز نوروزی؛ مهدی تقوی؛ ابراهیم رضایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب