1.

ارزیابی اثرات سناریوهای SSP از بروندادهای اقلیمی مدل‌های جفت شده میان مقایسه‌ای فاز ششم (CMIP6) بر منابع آب و کشاورزی منطقه هشتگرد با رویکرد اعمال راهبرد تطبیقی

دوره 24، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 93-107
مصطفی رضایی زمان؛ علیرضا مساح بوانی؛ سامان جوادی

2.

ارزیابی تأثیر افزایش راندمان آبیاری و افزایش سطح زیرکشت بر میزان آب برگشتی و ذخایر آب زیرزمینی با استفاده از مدل SWAT

دوره 6، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 1-14
فرشته بتوخته؛ فرهاد میثاقی؛ حسین دهقانی سانیج

3.

ارزیابی خصوصیات واسنجی مدل هیدرولوژیکی SWAT در یک حوضه کوهستانی

دوره 24، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 91-106
بابک امین نژاد؛ سیدبامداد غفوریان؛ حسین ابراهیمی

4.

بررسی تأثیر تغییرکاربری بر رواناب رودخانه ی مارون در ایستگاه ایدنک با استفاده ازدادههای سنجش از دور و مدل SWAT

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1397، صفحه 71-87
خسرو شفیعی مطلق؛ جهانگیر پرهمت؛ حسین صدقی؛ مجید حسینی

5.

پیش‌بینی تغییرات رواناب حوزه آبخیز زرینه‌رود تحت شرایط تغییر اقلیم از طریق شبیه‌سازی هیدرولوژیک

دوره 11، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 129-143
ملیحه راهواره؛ بهارک معتمدوزیری؛ علی‌رضا مقدم‌نیا؛ علی مریدی

6.

شبیه سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز طالقان با استفاده از مدل SWAT

دوره 21، شماره 9، آذر 1398، صفحه 147-159
مهسا آقاخانی؛ تورج نصرآبادی؛ علیرضا وفائی نژاد

7.

طراحی بهینه حوضچه‌های بازداشت در حوضه‌های آبریز با استفاده از الگوریتم بهینه‌ساز جامعه مورچگان چند هدفه و مدل SWAT

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، دی 1393، صفحه 133-148
عباس افشار؛ محمد جواد امامی اسکاردی؛ فرزین جیرانی

8.

مدل‌سازی بار فسفات ورودی به دریای خزر از حوزه آبخیز تجن با استفاده از مدل ارزیابی آب و خاک

دوره 22، شماره 8، آبان 1399، صفحه 169-181
فاطمه رجایی؛ رضا دهمرده بهروز؛ مصطفی قلی پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب