1.

ارائه الگوی جهت سنجش تعاملات علّی میان عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در آموزش عالی (مطالعهای در دانشگاه مازندران با استفاده از تکنیک دیمتل)

دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، دی 1395، صفحه 61-77
حسین صمدی میارکلائی؛ حمزه صمدی میارکلائی؛ مینا احمدی

2.

بررسی تاثیر رهبری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق معونیت در محیط کار و تقوای اسلامی (مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان))

دوره 17، شماره 61، آبان 1402، صفحه 103-123
عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهرداد صادقی

3.

تبیین نقش معنویت در محیط کار بر توسعة فرهنگ کارآفرینی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی نوع‌دوستی و ادب اجتماعی

دوره 7، ویژه نامه 1395، اسفند 1395، صفحه 245-264
حسین صمدی میارکلائی؛ حمزه صمدی میارکلائی

4.

رابطه بین معنویت و دلبستگی شغلی کارکنان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

دوره 27، شماره 2 (پیاپی 107)، آذر 1395، صفحه 89-101
مرجان عبداللهی؛ هادی رزقی شیرسوار

5.

رابطه معنویت و فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دوره 25، شماره 1 (پیاپی 100)، اردیبهشت 1393، صفحه 91-113
محسن اصغرپور حاجی آبادی؛ هادی رزقی شیرسوار؛ شهرام هاشم نیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب