1.

ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد محصولات و ارائه راهبرد تغییر الگوی کشت (مطالعه موردی: حوضه سیمینه‌رود)

دوره 4، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 51-64
مصطفی رضایی زمان؛ علی افروزی

2.

ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر میزان تغذیه آب های زیرزمینی در حوزه آبخیز کرج

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 55-72
بهارک معتمدوزیری؛ هادی کیادلیری؛ امیر اسحاقی؛ علی اسکندری

3.

ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر متغیرهای هواشناسی و بارش‌های حداکثر تحت سناریوهای جدید انتشار RCP در حوضه آبریز

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 111-127
محمدرضا گودرزی؛ آتیه فاتحی فر

4.

پیش‌بینی اثرات تغییرات اقلیمی بر دما و بارش با استفاده از مدل‌های گردش عمومی جو، راهکاری برای کشاورزی پایدار (مطالعه‌ی موردی: شهرستان کرمانشاه)

دوره 23، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 15-31
سمیره صی محمدی؛ محسن توکلی؛ کیومرث زرافشانی؛ حسین مهدی زاده؛ فرزاد امیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب