1.

اثر تغییرات میان‌مدت در اقلیم و کاربری اراضی بر میزان کاهش جریان در حوضه آبریز کرخه

دوره 12، شماره 2، دی 1401، صفحه 13-29
علیرضا چگنی زاده؛ حمیدرضا ربیعی فر؛ حسین ابراهیمی؛ محمود ذاکری نیری

2.

ارزیابی اثرات اجرای سناریوهای مدیریت کشاورزی بر کمیت و کیفیت منابع آب سطحی با استفاده از مدل نیمه‌توزیعی و بررسی آسیب‌پذیری آبخوان (مطالعه موردی: دشت هشتگرد)

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 85-98
محمودرضا نورعلی نژاد اسلاملو؛ مجتبی شوریان؛ سید سجاد مهدی زاده محلی

3.

ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد محصولات و ارائه راهبرد تغییر الگوی کشت (مطالعه موردی: حوضه سیمینه‌رود)

دوره 4، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 51-64
مصطفی رضایی زمان؛ علی افروزی

4.

ارزیابی دیدگاه‌های مردم نسبت به آلودگی صوتی در نقاط پرتردد شهر رشت طی سال 1389

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، فروردین 1396، صفحه 275-282
مرضیه سادات آیت الله زاده شیرازی؛ نوشین بیرجندی؛ عبدالکریم کشاورز شکری

5.

ارزیابی راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم از دیدگاه مدیریت آب سبز

دوره 8، شماره 1، آذر 1397، صفحه 133-145
مهدی سرائی تبریزی؛ محمد نبی جلالی؛ شیوا محمدیان خراسانی

6.

ارزیابی عملکرد تغییر اقلیم به کمک دو مدل هیدرولوژیکی با ساختار متفاوت

دوره 11، شماره 1، آبان 1400، صفحه 45-60
صادق واله؛ بهارک معتمدوزیری؛ هادی کیادلیری؛ حسن احمدی

7.

ارزیابی واکنش هیدرولوژیکی حوضه آبریز کیوی چای به تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل SWAT

دوره 12، شماره 4، مرداد 1402، صفحه 43-57
شیرین مهدویان؛ بتول زینالی؛ برومند صلاحی

8.

استفاده از روش‌های همادی برای بهبود صحت تبخیر-تعرق واقعی حاصل از سنجش ازدور پایگاه‌های جهانی (مطالعه موردی: حوضه آبریز سد کرخه)

دوره 10، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 47-66
جلال یاراحمدی؛ علی شمس الدینی؛ سید مجید میرلطیفی؛ مجید دلاور

9.

بررسی تأثیر تغییرکاربری بر رواناب رودخانه ی مارون در ایستگاه ایدنک با استفاده ازدادههای سنجش از دور و مدل SWAT

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1397، صفحه 71-87
خسرو شفیعی مطلق؛ جهانگیر پرهمت؛ حسین صدقی؛ مجید حسینی

10.

شبیه‌سازی بارش – رواناب حوضه قره‌سو با استفاده از مدل SWAT

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، آذر 1395، صفحه 11-20
محمد رضا گودرزی؛ باقر ذهبیون؛ علیرضا مساح بوانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب