1.

بازاندیشی تئوریک و عملی کمونیسم در فروپاشی شوروی

دوره 10، شماره 1(پیاپی 21 بهار و تابستان 1393)، خرداد 1393، صفحه 51-70
محمد توحیدفام؛ اکرم صالحی

2.

نقش اصلاحات ارضی آمریکائی در ناکامی و عدم توسعه اقتصاد کشاورزی در ایران (عصر پهلوی دوم)

دوره 14، شماره 54، خرداد 1401، صفحه 291-305
زهرا امیری؛ رضا شعبانی صمغ آبادی؛ محمد کلهر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب