1.

بازاندیشی تئوریک و عملی کمونیسم در فروپاشی شوروی

دوره 10، شماره 1(پیاپی 21 بهار و تابستان 1393)، خرداد 1393، صفحه 51-70
محمد توحیدفام؛ اکرم صالحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب