1.

بررسی تأثیر آموزش های کارآفرینی، به عنوان یک عامل فرهنگی، بر توانمندسازی زنان

دوره 9، شماره 1 (پیاپی27)، اردیبهشت 1394، صفحه 15-28
مریم صوفی؛ علی اکبر رضایی

2.

بررسی تأثیر پروژۀ ترسیب کربن بر توانمندی جوامع محلی (موردمطالعه حوزه آبخیز تیل‌آباد استان گلستان)

دوره 10، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 23-36
نفیسه امامی؛ امیر احمدپور؛ احمد عابدی سروستانی؛ محمدرضا شهرکی

3.

بررسی توانمندی زنان روستایی در حفظ محیط زیست

دوره 18، شماره 4، دی 1395، صفحه 163-175
اکرم الملوک لاهیجانیان؛ نرگس وسکویی

4.

تبیین الگوی توسعه ای و آموزش کارآفرینی با رویکرد توانمندسازی شغلی (مطالعه موردی: مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران)

دوره 13، شماره 49، اسفند 1399، صفحه 155-166
ماشاالله ولیخانی؛ محسن ولیئی

5.

تحلیل ساختاری نقش مؤلفه‌های موثر بر توانمندی کارآفرینان روستایی استان همدان با تاکید بر نقش مولفه های آموزشی – تروریجی

دوره 14، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 35-42
علی صفایی شکیب؛ حسن ریحانی همدانی؛ انیسه دهواری؛ محمد حاضری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب