1.

اثر ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر رقابت بازار محصول در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 275-296
جمال بحری ثالث؛ محمدرضا عبرتی

2.

ارتباطات سیاسی، سود نقدی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 38، تیر 1397، صفحه 129-144
فریدون رهنمای رودپشتی؛ عبدالرضا محسنی

3.

بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر ارتباط بین کارایی سرمایه گذاری و هزینه سرمایه شرکت

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 41-62
حمیده جعفری یزدی؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی

4.

بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی با مدیریت مبتنی بر ارزش آفرینی و هزینه نمایندگی: آزمون تئوری اقتصاد سیاسی

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 215-230
حسین جنت مکان؛ محسن حمیدیان؛ زهره حاجیها

5.

بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و انعطاف‌پذیری مالی: با استفاده از مدل ظرفیت مازاد بدهی

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 153-172
محمود لاری دشت بیاض؛ زکیه مرندی

6.

تأثیر فضای مجازی بر تحولات ارتباطات سیاسی

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، آبان 1393، صفحه 111-118
اکبر نصراللهی؛ محمدرضا حقیقی؛ فرزانه شریفی

7.

تأثیر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر هزینه تأمین مالی با تأکید بر ارتباطات سیاسی

دوره 12، شماره 43 (زمستان 1401)، اسفند 1401، صفحه 85-100
رقیه دشتکی؛ بهزاد قربانی؛ فرشید ریاحی درچه

8.

تدوین الگو و تعیین اولویت‌های موثر بر معیارهای نوسان پایین به بالا و دوره سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پانل دیتا

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 105-134
رستم رنجبر ناوی؛ محسن حمیدیان؛ علی باغانی

9.

مدل‌بندی و تعیین اولویت‌های موثر بر معیارهای چولگی منفی بازده سهام و سیگمای حداکثری خطر سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده‌های تابلویی

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 417-438
رستم رنجبر ناوی؛ محسن حمیدیان؛ علی باغانی

10.

واکاوی نظریه مبتنی بر منابع در تبیین رابطه حمایت کارکنان و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های نوآورانه شرکت با نقش تعدیلی ارتباطات سیاسی

دوره 13، شماره 47، اسفند 1399، صفحه 71-86
یاسر رضائی پیته نوئی؛ مهدی صفری گرایلی؛ محمد غلامرضاپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب