1.

ارائه الگوی بومی اجرای خط مشی های قضائی: با استفاده از کاربست تحلیل مضمون و رویکرد دلفی فازی

دوره 12، 2(پیاپی 42تابستان 1400)، شهریور 1400، صفحه 1-29
رقیه کشوریان ازاد؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ مهربان هادی پیکانی؛ مجتبی شاهنوشی

2.

ارزیابی ساختار پیشگیری از جرم در قوه قضائیه با نگاهی بر آموزه‌های فقهی

دوره 13، 2(26 پاییز و زمستان 1399)، اسفند 1399، صفحه 261-291
تیمور یوسفی؛ مهدی شیداییان

3.

نقش رسانه و مطبوعات در تصمیمات کیفری قضات و اجرای احکام مبتنی بر عدالت

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، آبان 1393، صفحه 165-176
وحیده ترزمی نژاد؛ شهرام جمشیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب