1.

تاملی بر رابطه فضای مجازی و هویت جنسیتی مطالعه موردی کاربران اینترنت در شهر کاشان

دوره 9، شماره 4(پیاپی 27)، بهمن 1393، صفحه 107-120
نرگس نیکخواه قمصری؛ فاطمه منصوریان راوندی

2.

رسانه‌ها و مسأله هویت جنسیتی بازنمایی شده (رهیافتی تحلیلی به مناقشه تاریخی نقش رسانه‌ها در بازتولید و ترویج نابرابری جنسیتی)

دوره 10، شماره 4(پیاپی31)، دی 1394، صفحه 7-18
ثریا احمدی؛ سید وحید عقیلی؛ سید محمد مهدی زاده؛ افسانه مظفری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب