1.

ارائه مدل ارتباط برند – مشتری در شبکه اجتماعی اینستاگرام

دوره 16، شماره 51، تیر 1400، صفحه 131-149
شهرام هاشم نیا؛ اوژن کریمی؛ نازنین امامقلی

2.

اینستاگرام در تجربه زیسته کاربرانش

دوره 16، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 21-34
بهزاد کریمی؛ علی دلاور؛ علی اکبر فرهنگی

3.

بررسی تاثیر تکنولوژی‌های جدید ارتباطی بر مخاطبان نمونه موردی: (شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توییتر)

دوره 10، شماره 1(پیاپی 28)، اردیبهشت 1394، صفحه 25-36
محمد سلطانی فر؛ جهانگیر بخشی؛ علیرضا حسنی خلیلی

4.

بررسی تأثیر فضای مجازی بر سبک زندگی زنان 18-40 ساله منطقه 2 و 5 شهر تهران (1395-1394)

دوره 10، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 125-139
محبوبه معظمی گودرزی؛ داود دعاگویان

5.

بررسی توانایی نظرات کاربران شبکه های اجتماعی بر پیش بینی جهت و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 19، مهر 1395، صفحه 107-128
رضا راعی؛ سید فرهنگ حسینی؛ مائده کیانی هرچگانی

6.

بررسی راههای ایجاد مزیت رقابتی در بانک رفاه کارگران

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 69-77
شعبان مرادی یگان محله؛ وحیدرضا میرابی؛ عباس حیدری

7.

پیامدهای کیفری ناظر بر فعالیت‌های کاربران در شبکه اجتماعی اینستاگرام

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 63-79
بابک پورقهرمانی؛ سینا جهان ارا

8.

تبیین ارتباط میان اقناع رسانه ای شبکه های اجتماعی و سبک زندگی – مورد کاوی تلگرام

دوره 14، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 113-129
علیرضا آل قیس؛ سیدمحمد دادگران؛ محمد رضا رسولی

9.

تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر خودشیفتگی دختران در شبکه‌های اجتماعی با تأکید بر شبکه اجتماعی اینستاگرام

دوره 17، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 57-69
معصومه باقری؛ مریم قلیچی

10.

تدوین و تبیین الگوی مدیریت توسعه فرهنگ وقف با تأکید بر سرمایه اجتماعی: در افق 1404

دوره 31، شماره 4 (پیاپی 123)، اسفند 1399
منیر شامحمدی؛ کامران محمدخانی؛ غلامرضا گودرزی؛ رضا صالحی امیری

11.

تشکیل سبد بهینه سرمایه گذاری بر اساس رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی در بازار سهام ایران(رویکرد کمی و کیفی)

دوره 16، شماره 57، خرداد 1402، صفحه 40-53
مهشید اصفهانیان؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ شادی شاهوردیانی؛ محمدحسن جنانی

12.

توسعه کارآفرینی رسانه ای سازمانی با استفاده از درگیرسازی مخاطب در پلتفرمهای اجتماعی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 59-69
امیر خلفی؛ داتیس خواجه ئیان؛ علی بدیع زاده

13.

طراحی مدل اثر بخشی تبلیغات بومی شده در شبکه‌های اجتماعی با رویکرد تحلیل مضمون کیفی

دوره 18، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 37-50
زلیخا دهقانی؛ رضا ابراهیم زاده؛ مهرداد صادقی؛ مهربان هادی پیکانی

14.

فضاهای تجاری در فرآیند توسعه: بررسی تطبیقی تجربه خرید مشتریان از مگامال‌ها و مغازه‌های محلی

دوره 13، شماره 52، آذر 1400، صفحه 191-208
ناصر پوررضا کریم سرا؛ حسین دهقان

15.

نقش شاخص‌های مرکزیت شبکه‌های اجتماعی در سازمان‌دهی فضایی مبتنی بر سوابق طراحی (مطالعه موردی: بخش اورژانس بیمارستان‌ها)

دوره 14، شماره 2، تیر 1399، صفحه 43-54
رمیصاء رحمتی گواری؛ هادی قدوسی فر؛ منصوره طاهباز؛ فاطمه زارع میرک‌آباد

16.

نقش شایعه های اقتصادی بر روند توسعه ملی و راه های رسانه ای مقابله با آن با تاکید بر شبکه اجتماعی تلگرام

دوره 15، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 23-31
شهرام جرجانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب