1.

ارائه الگوی مطلوب شهر خلاق در کلانشهر تهران

دوره 11، شماره 1، دی 1397، صفحه 33-61
رضا مافی؛ محسن قدمی؛ محمدمهدی مظاهری؛ فاطمه عزیز آبادی فراهانی

2.

تحلیل مفاهیم شهر خلاق در بافت های تاریخی شهرهای معاصر نمونه موردی تبریز

دوره 17، شماره 68، بهمن 1399، صفحه 106-123
رضا خلیلی؛ کریم حسین زاده دلیر؛ محمدرضا پورمحمدی

3.

سبزراه ها؛ بستر تحقق نگرش های نوین به شهر پایدار

دوره 14، شماره 3، مهر 1395، صفحه 63-71
الیا وطن پرست

4.

سنجش میزان برخورداری مناطق 22 گانه شهر تهران در تحقق پذیری شهر خلاق

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 50)، بهمن 1399، صفحه 58-80
رضا معافی؛ محسن قدمی؛ محمد مهدی مظاهری

5.

شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی مؤثر بر شکل‌گیری شهرهای خلاق میانه اندام با استفاده از آینده-پژوهی (مطالعه موردی: شهر بناب)

دوره 14، شماره 3، مهر 1399، صفحه 75-88
علی مجنونی توتاخانه

6.

نقش رسانه ملی در توسعه شهر خلاق

دوره 11، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 157-166
محمد حسین پورمحمد؛ سیدعلی رحمان زاده؛ اسماعیل کاوسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب