1.

افزایش کارایی مصرف آب پنبه با استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهری تحت شرایط اعمال سطوح مختلف آبیاری

دوره 25، شماره 5، مرداد 1402، صفحه 1-12
علی نشاط؛ فرزین فروزش

2.

بررسی تأثیرکم آبیاری بر عملکرد، خصوصیات کیفی و شاخص بهرهوری مصرف آب 3 رقم سویا در دشت مغان

دوره 7، شماره 1، آبان 1396، صفحه 113-125
اباسلط رستمی اجیرلو؛ محمدرضا اصغری پور؛ احمد قنبری؛ مهدی جودی؛ محمود خرمی وفا

3.

بررسی سطوح مختلف تأمین آب در باغات پسته با استفاده از الگوریتم سبال (مطالعه موردی دشت سیرجان)

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 67-86
علیرضا بادیه نشین؛ مسعود پارسی نژاد؛ حمیده نوری

4.

تأثیر پلیمر سوپر جاذب بر برخی خواص شیمیایی و فیزیکی خاک و میزان آزادسازی عناصر غذایی از کود دامی در سطوح مختلف رطوبتی

دوره 22، شماره 10، دی 1399، صفحه 193-205
الناز عزیزوند؛ الناز صباغ تازه؛ مریم حاجی رسولی

5.

تعیین تابع تولید گیاه ریحان در شرایط تنش‌های هم‌زمان آبی و شوری

دوره 8، شماره 4، مرداد 1398، صفحه 103-117
مهشاد سادات فرح بخش؛ مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده

6.

کم‌آبیاری توأم با کاهش آب در دسترس راهکاری برای حفاظت منابع آب در دشت قزوین

دوره 5، شماره 1، آذر 1394، صفحه 67-80
ابوذر پرهیزکاری؛ محمدمهدی مظفری؛ محسن شوکت فدایی؛ ابوالفضل محمودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب