1.

ارائه الگوی خط مشی‌گذاری مدیریت ریسک‌های زنجیره تأمین مواد اولیه درشرایط عدم اطمینان با رویکردپویایی سیستم ها (مورد مطالعه:صنایع نسوز)

دوره 13، شماره 46، تیر 1401، صفحه 199-215
مهدی یوسف زاده بیرق؛ ناصر فقهی فرهمند؛ سلیمان ایران‌زاده

2.

الگوی ابزار های سه ‌پایه اجرای سیاست فرهنگی

دوره 11، 3( پیاپی 39 پاییز 1399)، آذر 1399، صفحه 31-47
فرشاد مهدی پور

3.

آینده‌پژوهی طرح تحول سلامت با کاربست مدل کی یه

دوره 32، شماره 3 (پیاپی 126)، آذر 1400
سیدمحمدمهدی باکی هاشمی؛ سید عباس ابراهیمی

4.

اولویت بندی خط مشی های توسعه منابع انسانی دستگاه های دولتی ایران بر اساس نتایج حاصل از تحلیل شکاف اهمیت-عملکرد

دوره 12، 1( پیاپی 41بهار 1400)، خرداد 1400، صفحه 27-38
علی مصطفی روزبه؛ تیمورنژاد کاوه؛ محمدرضا ربیعی مندجین

5.

مکانیسم تأثیرگذاری رسانه ها بر فرآیند دستورکارسازی در جریان خط مشی گذاری عمومی

دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، بهمن 1392، صفحه 39-55
رامین رضایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب