1.

ارایه چارچوب فرآیندی شناسایی عدم‌قطعیت‌ها و پیشران‌ها (مورد مطالعه: نفت و انرژی)

دوره 26، شماره 4 (پیاپی 105)، بهمن 1394، صفحه 1-16
فرزین مینو؛ تهمینه شاوردی؛ سید کاظم چاوشی

2.

ارایه چارچوب فرآیندی شناسایی عدم‌قطعیت‌ها و پیشران‌ها (مورد مطالعه: نفت و انرژی)

دوره 28، شماره3 (پیاپی 110)، آذر 1396، صفحه 55-69
فرزین مینو؛ تهمینه شاوردی؛ سیدکاظم چاوشی

3.

آینده‌پژوهی تجاری‌شدن آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران؛ ضرورت یا الزام!

دوره 26، شماره 1 (پیاپی 102)، اردیبهشت 1394، صفحه 1-14
علی رضا همتی؛ محمد علی گودرزی؛ ابراهیم حاجیانی

4.

بررسی سناریوهای آینده اقتصاد ایران و اثرات امنیتی آن: رویکرد عدم قطعیت بحرانی

دوره 29، شماره 2 (پیاپی 113)، مرداد 1397، صفحه 87-106
حسین اسماعیلی رزی؛ علیرضا نصر اصفهانی

5.

بررسی موضوع مهاجرت به تهران با استفاده از روش تحلیل لایه لایه علّی

دوره 26، شماره 1 (پیاپی 102)، اردیبهشت 1394، صفحه 27-40
علیاله قنبری

6.

بهینه‌سازی تغییرات کاربری اراضی آینده با استفاده از مدل CLUE-s در شهرستان رامیان

دوره 24، شماره 8، آبان 1401، صفحه 77-87
مجید محمدی؛ جعفر دستورانی

7.

تحلیل عوامل موثر بر تغییرات الگوی پوشش زمین در نواحی روستایی شرق گیلان به منظور آینده نگاری

دوره 17، شماره 67، آبان 1399، صفحه 1-21
محمد علی رحیمی پور شیخانی نژاد

8.

تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی در قوه قضائیه بر اساس مدل ناکامورا و اسمال وود

دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، خرداد 1398، صفحه 85-103
اکبر اعتباریان؛ رقیه کشوریان ازاد

9.

سناریونویسی با به‌کارگیری درخت احتمالات؛ (مورد مطالعه: آینده بورس تهران)

دوره 26، شماره 3 (پیاپی 104)، آذر 1394، صفحه 39-51
احمد برومند کاخکی؛ محسن بهرامی

10.

سناریونویسی با به‌کارگیری درخت احتمالات؛ مورد مطالعه: آینده بورس تهران

دوره 28، شماره3 (پیاپی 110)، آذر 1396، صفحه 71-84
احمد برومند؛ محسن بهرامی

11.

سناریوهای خدمات بانکداری دیجیتال در افق 1408

دوره 32، شماره 1 (پیاپی 124)، خرداد 1400
اعظم بابکی راد

12.

شناسایی سناریوهای باورپذیر صنعت نساجی

دوره 26، شماره 3 (پیاپی 104)، آذر 1394، صفحه 53-64
امیرحسین حسن نژاد؛ محمدحسن ملکی

13.

طراحی مدل ارزش ویژه برند و پیش بینی روند آینده در شرکت بیمه البرز با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم

دوره 29، شماره 2 (پیاپی 113)، مرداد 1397، صفحه 107-122
سمیه شافعی ها؛ عباس صالح اردستانی؛ محمدعلی افشارکاظمی؛ وحیدرضا میرابی

14.

طراحی مدل ارزش ویژه برند و پیش بینی روند آینده در شرکت بیمه البرز با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم

دوره 28، شماره 2 (پیاپی 109)، مرداد 1396، صفحه 75-89
سمیه شافعی ها؛ عباس صالح اردستانی؛ محمدعلی افشارکاظمی؛ وحیدرضا میرابی

15.

مدلسازی پویای سیاست گذاری برای حفاظت منابع آب زیر زمینی در استان خراسان جنوبی در شرایط خشکسالی

دوره 13، شماره 4، دی 1402، صفحه 41-54
مصطفی تیموری؛ سید مهدی میردامادی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ صمد رحیمی سوره؛ محمدعلی افشار کاظمی

16.

مروری بر الگوهای روش تحلیل تاثیر متقابل و معرفی الگویی با منطق همبستگی

دوره 26، شماره 1 (پیاپی 102)، اردیبهشت 1394، صفحه 69-85
ابراهیم حاجیانی؛ علی رضا همتیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب