1.

آینده پژوهی هوش فرهنگی با رویکرد سناریو سازی

دوره 34، شماره 1 (پیاپی 132)، خرداد 1402، صفحه 39-50
ایمان خاکی؛ ناصر میرسپاسی؛ محبوبه منتظرعطایی؛ حمید عرفانیان خان زاده

2.

آینده نگاری پیشران های حوزه آموزش و پژوهش در نظام مالیاتی ایران - با رویکرد اقتصادی

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 371-395
عین اله زمانی اسکندری؛ محمدرضا مهربان پور؛ آزیتا جهانشاد

3.

آینده نگاری تأثیر فناوری های همگرا بر مدل آرمانی نظام اداری ج.ا. ایران

دوره 30، شماره 4 (پیاپی 119)، اسفند 1398
هدایت کارگر شورکی؛ سید حبیب الله میرغفوری؛ حبیب زارع احمدآبادی؛ علی محمد سلطانی

4.

آینده نگاری سرمایه‌گذاری در صنعت مسکن ایران با بکارگیری رویکرد سناریونویسی و ماتریس تاثیرات متقاطع

دوره 28، شماره 4 (پیاپی 111)، بهمن 1396، صفحه 11-28
محمد رضا فتحی؛ محمد حسن ملکی؛ وحید رضوانی اصل

5.

آینده نگاری کیفیت عملکرد دانشجویانِ آموزش عالی نظامی با استفاده از الگوریتم پیش بینی شبکه عصبی مصنوعی مورد مطالعه: یک سازمان نظامی

دوره 30، شماره 4 (پیاپی 119)، اسفند 1398
محمد فلاح؛ حمیده رشادت جو

6.

بررسی تحقق پذیری مدیریت یکپارچه سازمان های دولتی با رویکرد آینده نگاری مطالعه موردی :کلان شهرتهران

دوره 19، شماره 76، اسفند 1401، صفحه 1-18
سید پویا میرمسعودی؛ یوسفعلی زیاری؛ حمیدرضا جودکی

7.

تدوین سناریوهای مطلوب بازآفرینی خلاق بافت تاریخی شهر گرگان

دوره 24، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 27-38
کاظم تقی نژاد؛ سعید یزدانی؛ علی رضا شیخ الاسلامی؛ عباس ملک حسینی

8.

شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های قابلیت های آینده نگاری استراتژیک،مدیریت بحران و چابکی منابع انسانی در سازمان انتقال خون اصفهان با استفاده از تکنیک دلفی و AHP

دوره 26، شماره 1 (پیاپی 102)، اردیبهشت 1394، صفحه 55-68
مصطفی آقاحسینی اشکاوندی؛ حسین رضایی دولت آبادی؛ سیداکبر نیلی پور طباطبایی

9.

طراحی یک سیستم هوش مصنوعی فازی در انتخاب فناوری سلامت در فرآیند آینده نگاری

دوره 33، شماره 1 (پیاپی 128)، خرداد 1401
صادق عابدی؛ فاطمه حمیدی؛ محمدرضا ثنایی

10.

طراحی مدل تاثیرگذاری آینده نگاری بر توسعه کارآفرینی سازمانی در بنگاه های کوچک و متوسط ایران

دوره 31، شماره 3 (پیاپی 122)، آذر 1399
ضیاء رشوند

11.

طراحی مدل تدوین ره‌ نگاشت فناوری اطلاعات (مورد مطالعه: پیاده سازی بانک مجازی اختصاصی و سازمانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

دوره 34، شماره 1 (پیاپی 132)، خرداد 1402، صفحه 1-15
علی اکبر خورموجی؛ امیررضا نقش؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی

12.

طراحی مدل مطلوب آینده نگاری شرکتی (مطالعه موردی: شرکتهای مدیریت صادرات)

دوره 29، شماره 4 (پیاپی 115)، بهمن 1397، صفحه 31-46
سهیل دادخواه؛ روح الله بیات؛ صفر فضلی؛ عین الله کشاورز ترک؛ ابوالقاسم ابراهیمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب