1.

ارائه الگوی اجرای خط مشی عمومی مبتنی بر ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی در دانشگاه های علوم پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401
سکینه اشرفی؛ علیرضا معطوفی؛ علی فرهادی محلی؛ مجتبی طبری

2.

ارائه الگوی بومی اجرای خط مشی های قضائی: با استفاده از کاربست تحلیل مضمون و رویکرد دلفی فازی

دوره 12، 2(پیاپی 42تابستان 1400)، شهریور 1400، صفحه 1-29
رقیه کشوریان ازاد؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ مهربان هادی پیکانی؛ مجتبی شاهنوشی

3.

شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای خط مشی های عمومی در سازمان های دولتی با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره

دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، اسفند 1396، صفحه 27-43
حسن رنگریز؛ بهرام موذنی

4.

شناسایی و اولویت‌بندی نارسایی‌های نظام آموزش کارکنان سازمان مالیاتی شهر تهران

دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، اسفند 1393، صفحه 37-50
آزاده مختارزاده؛ فهیمه آقاجانی

5.

طراحی مدل سه بعدی اجرای حاکمیتی خط‌مشی‌های عمومی

دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، تیر 1396، صفحه 1-16
مهتاب محمدی؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ قاسم انصاری رنانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب